در حالی که مذاکرات هسته‌ای بین ایران و ۱+۵ در وین دومین مهلت خود را برای دستیابی به توافق نهایی از دست داده و اکنون طرفین صحبت از مهلتی تازه یعنی۱۰ ژوییه می‌کنند این تحول  از سوی بسیاری از کشورهای منطقه به ویژه اسراییل و کشورهای عربی  حاشیه خلیج فارس که نگران نزدیکی ایران و آمریکا از یک سو، و از سویی دیگر عدم اعتماد به قول و قرارهای ایران  و ادامه نفوذ این کشور در منطقه هستند، به دقت دنبال می‌شود.

کانادا اعلام کرد که با وجود توافق جامع هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های بزرگ در وین، تحریم‌های ایران را فعلا به قوت خود نگاه خواهد داشت.

برنامه جامع اقدام مشترک  یا اختصارا «برجام» که عنوان رسمی توافق جامع هسته‌ای وین بین ایران و قدرت‌های بزرگ است در این هفته با به رای گذاشته شدن قطعنامه پیشنهادی آمریکا  در شورای امنیت سازمان ملل متحد رسما وارد مرحله اجرایی می‌شود.